Fyzická ostraha

V rámci strážní služby na průmyslových a obdobných objektech můžeme nabídnout obsluhu vrátnice, pravidelné obchůzky. Zajistíme osvědčený a spolehlivý způsob ochrany osob a majetku formou fyzické ostrahy vnitřních anebo venkovních prostor.

Fyzickou ochranu objektu zajišťujeme vždy zkušenými a proškolenými pracovníky naší bezpečnostní agentury.

Ostraha objektů, areálů a ochrana majetku zabezpečuje zejména:

  • bezprostřední ostrahu areálu, ochranu osob a majetku,
  • vstupní/výstupní režim osob a dopravních prostředků,
  • zabezpečení úniku utajovaných informací,
  • evidenci vjezdu/výjezdu motorových vozidel,
  • pravidelnou pochůzkovou činnost s cílem zamezení pohybu cizích osob a kontrolu neporušenosti perimetru,
  • obsluhu bezpečnostních systémů,
  • řešení krizových situací v rozsahu lokace a příčiny.